no-img
مرکز دانلود فایل نگارا

طرح توجیهی پرورش بز تالی سال 97


مرکز دانلود فایل نگارا
جدیدترین پاورپوینتها
اطلاعیه های سایت

   TARG

ادامه مطلب

طرح توجیهی پرورش بز تالی سال 97
zip
آگوست 25, 2018

طرح توجیهی پرورش بز تالی سال 97


طرح توجیهی پرورش بز تالی سال 97

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش بز تالی به ظرفیت 200
راس سال 1397
دسته: طرح
توجیهی دامی

بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

قیمت فایل: 9,460 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش بز
تالی به ظرفیت 200 راس سال 1397

مقدمه:

نژاد تالی از بزهای شیری- گوشتی در جنوب ایران است ولی چون
دوره ی شیردهی و میزان شیر زیادی ندارد، ترجیحا به عنوان بز گوشتی
روی آن حساب باز می کنند.
در هر دوره یا فصل جفت گیری گله بزهای ماده تالی نیاز به بزهای نر
دارند که بسته به تعداد بزهای ماده، تعداد بز نر لازمه مشخص می
شود.
با توجه به تحقیقات تجربی انجام شده برای هر ۲۵ تا ۳۵ بز ماده، یک
بز نر کافی است.
به طور مثال در یک دامداری یا گله ای که ۱۰۰ بز ماده نگهداری می
شود، ۳ تا ۴ بز نر لازم است که این موضوع نشان دهنده ی تاثیر و
اهمیت زیاد بزهای نر در عملکرد دامداری نسبت به بزهای ماده را
بیان می کند.
اما باید جهت خرید بز نر در هر نوع نژادی از جمله تالی معیارهای
دیگری مثل سن بز نر که بهترین سن برای نرینگی کردن آنها از۵/۱
سالگی شروع می شود.

مشخصات :

بزهای تالی دارای بـدن کشـیده و دسـت و پـای بلنـد و
پسـتانهای کوچـک و معمولا آمیخته های آن دارای پستانهای بزرگ و
پاندولی میباشد،داشتن موهـای کوتـاه مناسـب منـاطق گرمسیری، دست و
پاهای بلند و رنگ غالبـاً قهـوه ای، گوشـهای کوچـک تـا متوسـط و
انـدام کشـیده از خصوصیات نژاد این دام به شمار می رود با توجه به
خصوصیات تولیدی از قبیل میزان دوقلوزایی (25% تا 45%)، میزان
تولید شـیر (0.7 تا 1 کیلوگرم در هر دوره شیر دهی) افزایش وزن
روزانه( 50 تا 120 گرم در روز) و توانائی تولیـد ایـن نـژاد در
شـرایط سخت محیطی باعث شده است که در چند دهه خیر با نژادهای
مختلـف بـز وارداتـی و داخلـی بـه شـکل غیرکنترل شده و غیر اصولی
آمیخته شود که در درازمدت می تواند احتمالا باعـث کـاهش توانـائی
تولیـد این نژاد نسبت به گذشته شود.
از آنجائیکه این نژاد، یک نژاد شیری و گوشتی مـی باشـد درحـال
حاضـر جهت تولید گوشت قرمز از طریق تولید و عرضه بزغاله ها بیشـتر
مـدنظر دامداران مـی باشـد، لـذا ارزش اقتصادی این دام براساس
میزان رشد ، راندمان تولید مثل و توانائی تولید استوار است.
منابع غذایی بزها بیشتر شامل علوفه مرتعی و خوراك دستی است و در
مناطقی که بزهای کرکی وسـیاه موئی پرورش داده می شوند میزان
وابستگی به مرتع بیشتر است درمناطق ساحلی توده های بز موجود کـه
پتانسیل شیردهی بیشتری دارند وا بستگی نسبی کمتری به مرتـع دارنـد
وبخشـی از نیـاز آنهـا از طریـق تغذیه تکمیلی برآورده میشود.
انواع خوراکهای تکمیلی ایـن گـروه عبارتنـد از: علفهـای بـاغی و
صـحرایی برداشت شده ، پـس مانـده هـای محصـولات کشـاورزی ، خرمـای
ضـایعاتی ، جـو، سـبوس و نـان خشـک میباشد
به هر حال تغذیه از جمله مهمترین عوامل در پرورش دام است و دقـت
بیشـتر در تغذیـه دام امـری ضروری و اجتناب ناپذیر است چون که از
لحاظ اقتصادی حدود 70 درصد هزینه دامداری مربوط بـه تغذیـه دام
هاست

هدف از پرورش بز تالی :
قبل از هر چیز لازم است هدف از پرورش بز تالی مشخص شود یـا
بعبـارت دیگـر در راسـتای تولیـد چـه محصولی اقدام به پرورش بز
تالی می شود آنچه مسلم است در شرایط کنونی پـرورش، علیـرغم
تصـورات موجود تولید شیر از بز تالی از اهمیت چندانی برخوردار (از
جنبه تجاری) نمـی باشـد و در کسـب درآمـد پرورش دهندگان بز، بطور
مستقیم رقم چندانی را تشکیل نمی دهد.
بنابراین آنچه در این خصـوص دارای اهمیت می باشد تولید بزغاله است
بز تالی از توان چند قلـوزایی (بخصـوص دو قلـوزایی) نسـبتا خـوبی
برخوردار است و در شرایط کنونی سه زایش در طی دو سال امری تقریبا
رایج و طبیعـی در بـین گلـه هـا است.

بزغاله تالی بعد از سن از شیرگیری (سه ماهگی ) تا 5الـی 6 مـاهگی
از قیمـت و بـازار فـوق العـاده خوبی برخوردار است بخصوص در امر
صادرات و بازار کشورهای جنوبی خلیج فـارس نیـز از ارزش افـزوده
فوق العاده خوبی برخوردار می باشد (متاسفانه این امر هم اکنون
بصورت قاچاق صورت می گیـرد ) لـذا بـا توجه به نقش و اهمیتی که
تولید بزغاله در کسب درآمد پرورش دهنده دارد.
بنابراین هدف اصـلی پـرورش تولید بزغاله می باشد ولی برای تولید
بزغاله سالم و مقاوم به استرسهای محیطـی و بـا رشـد معقـول لازم
است به وضعیت جسمانی ، سلامت و میزان تولید شیر بز (مادر) نیز دقت
و توجـه شـود.
در همـین راسـتا لازم است شیوه مدیریتی پیشنهاد گردد که با
استفاده از امکانات موجود و ایجاد حداقل تغییر در وضـعیت کنونی
پرورش و مد نظر قرار دادن جنبه های اقتصادی پرورش به اهداف فوق
دست یافت.

شناسنامه طرح

طرح: احداث مزرعه و پرورش بز تالی

تولیدات طرح: شیر و گوشت بز
مساحت زمین مورد نیاز: 1,000 مترمربع
مساحت زیر بنا: 580 مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز: 3,338,234
هزارریال
هزینه جاری طرح:
2,127,753 هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز: 294,390 هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح: 3,632,623
هزارریال

نحوه تامین سرمایه
طرح

سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید: 726,525
هزارریال
سرمایه گذاری بانک: 2,906,099 هزارریال
تسهیلات بلند مدت: 2,670,587 هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت: 235,512 هزارریال
درآمد سالانه طرح به طور متوسط: 2,628,715
هزارریال
تولید در نقطه سر به سر: 67.33 درصد
نرخ بازده طرح: 25.13 درصد

بازگشت سرمایه به سال: 4.47
سال

شاغلین طرح: 3 نفر
سال تهیه: 1397
فرمت طرح: ورد word با قابلیت ویرایش
تعداد صفحات: 30

قیمت فایل: 9,460 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلودموضوعات :
سیدو انلاین

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *