no-img
مرکز دانلود فایل نگارا

نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی - مرکز دانلود فایل نگارا


مرکز دانلود فایل نگارا
جدیدترین پاورپوینتها
اطلاعیه های سایت

   TARG

ادامه مطلب

نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی
zip
آوریل 15, 2018

نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی


نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی
دسته: مدیریت
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 889 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 65

هدف از این پایان نامه نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و
مدلهای نوآوری دانشگاهی بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می
باشد

قیمت فایل فقط 29,000 تومان

خرید

دانلود  پایان نامه
رشته 
مدیریت
آموزشی

نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری
دانشگاهی

نوآوری در آموزش
عالی

نوآوری،  عبارت است از
تغییری معنی دار كه برای بهبود خدمات و فرایندهای سازمانی و
ایجاد ارزشهای جدید برای ذینفعان سازمان ها صورت می گیرد و برای
دست یابی به ابعاد جدید عملكرد بر رهبری سازمان تمركز دارد.
 تأكید دپارتمان های حوزه تحقیق و توسعه برای نوآوری در
موسسات آموزش عالی به منظور ارتقاء ارزش آموزشی برای دانشجویان
و بهبود اثر بخشی تمامی فرایندهای یادگیری محور و كارآیی
فرایندهای پشتیبان،  رویه های یادگیری محور امری حیاتی و
ضروری است.  دانشكده ها و دانشگاه ها باید به گونه ای
مدیریت و رهبری شوند كه نوآوری به عنوان یك فرهنگ و بخش طبیعی
فعالیت های روزانه در آمده و به عنوان دانش افزوده برای همه
اعضای هیئت علمی و دانشكده مطرح شود.  توانایی تسریع در
انتشار و تبدیل این دانش به سرمایه كه محركی برای بهبود آموزشی
می باشد،  امری ضروری است.

 پیشبرد و هدایت حركت نوآوری،
 اجرا و پیگیری اصلاحات و بهبودها اغلب برای بسیاری از
دانشكده ها و دانشگاه ها بی نهایت مشكل است.  در برخی
موارد،  هر موسسه آموزشی ممكن است روشی ویژه به خود داشته
باشد كه تا اندازه ای نوآورانه است.  هر دانشكده یا
دانشگاه می تواند نشریات و مطالبی را منتشر كند كه معرفی كننده
برنامه ها و فعالیت های جدیدی است كه با هنجارهای دانشگاهی
متفاوت هستند و شیوه جدیدی را (دست كم برای موسسه) ابداع می
كنند و افرادی توانمند را برای هدف های مناسب در نظر بگیرد.
 در هر صورت این فعالیت های جدید و دیگر تغییرات برای
بسیاری از بخش ها به صورت تصادفی هستند نه سیستماتیك.
 تعداد محدودی از مؤسسات آموزشی به كنترل خوبی بر پیامدهای
حاصل از نوآوری دست یافته اند و بسیاری از موسسات آموزشی كه
زمان و تلاش های قابل ملاحظه ای را صرف بهبود عملكرد خود كرده
اند كه اغلب به الگوی پیشین بازگشت داشته اند.  پر روشن
است كه بسیاری از موسسات آموزشی فاقد یك چارچوب سیستماتیك هستند
كه به آنها اجازه بدهد تا به طور مؤثری تغییرات را مدیریت و
نوآوری را تشویق كنند و به نتایج مثبت و رو به افزایش حاصل از
تلاش های خود دست یابند.  

تغییر و نوآوری مفاهیم جدید بر مبنای یك
فرایند و روش سیستماتیك اتفاق می افتد.  مفاهیم جدید در
نتیجه ایجاد شرایط مساعد ظاهر می شوند.  فناوری های
ناهمسان برای ایجاد ارزش های جدید با همدیگر تركیب می شوند.
 محیطی كه حاوی عناصر اساسی هستند و افرادی كه برای شناخت
امكانات جدید آماده شده اند،  با بحران های اقتصادی یا
فرهنگی یا یك چشم انداز روشنی از آینده پیوند می خورد و زمینه
را برای تغییر و نوآوری فراهم می سازد.  طبیعی است كه
آموزشی عالی دارای همه عناصری است كه برای تغییر و نوآوری ضروری
هستند.  آنچه كه نیاز است،  یك مدل یا ابزاری است كه
فرایندی سیستماتیك برای پیشبرد و مدیریت تغییرات فراهم سازد.
 معیار مالكم بالدریج برای تعالی عملكرد،  مدل مناسبی
را برای این منظور فراهم می سازد.  

معیار بالدریج برای تعالی
عملكرد:

مدیریت برای نوآوری،  یكی از ارزشهای
محوری معیار مالكم بالدریج است.  این معیار ساختار جامعی
را برای موسسات آموزشی به منظور تنظیم رسالت،  چشم انداز،
 ارزش ها،  هدف ها و چالش های راهبردی همراه با منابع
ضروری برای بهبود بلند مدت فراهم می كند.  این معیار ابتدا
برای افزایش رقابت بین شركت های تولیدی آمریكا در دهه 1980
ایجاد شده بود.  معیار به مرور تكامل یافته،  در عمل
به منظور تعالی عملكرد در سطح جهانی تعریف شده است.  معیار
بالدریج به طور مفصل و جامعی برای سازمان های بهداشتی و آموزشی
در میانه دهه 1990 مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته
است.

 ارزش های مفاهیم اصلی معیار تعلیم و
تربیت در هفت طیف تنظیم و مجسم شده است: 1- رهبری  2-
برنامه ریزی راهبردی   3-تمركز بر دانشجویان،
 ذینفعان و بازار   4- سنجش و تحلیل و مدیریت
دانش   5- تمركز بر اعضای هیئت علمی
دانشكده   6- مدیریت فرایند   7- نتایج
عملكرد سازمانی موسسات آموزشی متعددی از این معیار برای بهبود
درونی با برای راهنمایی در نوشتن درخواست و ارائه این درخواست
برای بررسی،  نمره گذاری و دریافت جایزه ملی كیفیت استفاده
كرده اند.  مدرسه ها،  دانشكده ها و دانشگاه ها می
توانند برای دریافت جایزه ملی كیفیت مالكم بالدریج كه برنامه آن
از سال 1999 شروع شده اقدام به تكمیل درخواست كرده،  آن را
ارسال كنند.  طی هفت سال گذشته،  موسسات آموزش عالی
متعددی از ارزش ها و معیار بالدریج به عنوان یك چارچوب مدیریتی
برای ایجاد نوآوری و تغییر در قلمرو معیارهای كلیدی استفاده
كرده اند.  زمانی كه موسسات آموزشی قادر باشند قوانین
رهبری و برنامه ریزی را به روشنی بیان كنند و به طور شفافی
نتایج آن را با خواسته هایشان مرتبط سازند،  احتمال
دستیابی به موفقیت در نهادیه كردن نوآوری در داخل فرهنگ سازمان،
 بسیار بیشتر است.  

منبع:فروشگاه ساز فایلینا

فهرست مطالب

پایان نامه نوآوری
دانشگاهی

2- 1- مقدمه

2-1-1 – نوآوری دانشگاهی

2-1-1-1- تفاوت خلاقیت و نوآوری و تغییر و اختراع
22

شكل شماره ( 2-1) : رابطه خلاقیت،  نوآوری و
تغییر 27

تولایی (1387) 27

2-2-1-2-تعاریف نوآوری 28

2-2-1-3- تاریخچه نوآوری 31

2-2-1-4- انواع نوآوری 34

2-2-1-5- فرایند نوآوری 37

شكل شماره (2-2): توالی فرآیند نوآوری در سازمان به
نقل از تولایی (1387) 38

2-2-1-6- الگوهای تكامل فرآیند نوآوری تكنولوژیكی
39

2-2-1-6- 1-مدل فشار علم  : 39

2-2-1-6- 2-مدل كشش بازار  : 40

2-2-1-6- 3-مدل اتصالی  : 40

2-2-1-6- 4-مدل یكپارچه و شبكه ای  :
41

2-2-1-6- 5-مدل زنجیره ارزش  : 41

2-2-1-7-ویژگی های نوآوری 42

2-2-1-8-  نظام ملی نوآوری 46

2-2-1-9- تأثیر نوآوری بر فاكتورهای نظام آموزش
48

2-2-1-10- نظریه انتشار نوآوری 55

2-2-1-11-نوآوری دانشگاهی 58

2-2-1-12- نوآوری در آموزش عالی ( بر پایه مدل
بالدریج ) 61

2-2-1-13- ابعاد نوآوری دانشگاهی 64

-پیشینه  نوآوری دانشگاهی
65

2-4-1-1- پژوهش های خارجی 65

2-4-1-2- پژوهش های داخلی 66

2-5- جمع بندی و نتیجه‌گیری 68

منابع 72

منابع فارسی 72

منابع انگلیسی 78

قیمت فایل فقط 29,000 تومان

خرید

برچسب ها :
نوآوری در آموزش عالی و بررسی ابعاد و مدلهای نوآوری دانشگاهی

,
نوآوری در آموزش عالی
,
ابعاد نوآوری دانشگاهی
,
مدلهای نوآوری دانشگاهی
,
تأثیر نوآوری بر فاكتورهای نظام آموزش
,
پایان نامه نوآوری دانشگاهی
,
دانلود پایان نامه نوآوری دانشگاهی
,
الگوهای تكامل فرآیند نوآوری تكنولوژیكی
,
بررسی تاثیر نوآوری دانشگاهی در دانشگاه هادیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *