no-img
مرکز دانلود فایل نگارا

پرسشنامه نئو فرم کوتاه - مرکز دانلود فایل نگارا


مرکز دانلود فایل نگارا

ادامه مطلب

پرسشنامه نئو فرم کوتاه
zip
مارس 12, 2018

پرسشنامه نئو فرم کوتاه


پرسشنامه نئو فرم کوتاهدسته:
پرسشنامه

بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 16 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 7

پرسشنامه نئو فرم کوتاه

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پرسشنامه نئو فرم کوتاه

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر :
دارد

منبع:
دارد


با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن NEO-PI-R، وجود ابعاد جزیی و
متعدد مربوط به هر یک از صفات مربوط به پنج عامل بزرگ شخصیت و
ضرورت سرند سریع در مواقع لازم و مهمتر از همه عدم تمایل
آزمودنیها به ابزاری طولانی در موقعیتهای بالینی و پژوهشی، نسخه
کوتاهی از NEO-PI-R، با عنوان » پرسشنامه پنج عاملی(NEO-FFI) «
طراحی شد. این پرسشنامه شامل 60 سؤال است که براساس تحلیل عاملی
نمرات NEO-PI که در سال 1986 اجرا شده بود، بدست آمده است.

اعتبار و روایی

در خصوص اعتبار NEO-FFI، نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که
زیرمقیاسهای NEO-FFI، همسانی درونی خوبی دارند. به عنوان مثال:
کاستا و مککرا (1992) ضریب آلفای کرونباخ بین 0/68 (برای موافق
بودن) تا 0/86 (برای روانآزردهگرایی) را گزارش کردهاند. هلدن
(1999) نیز ضریب آلفای این 5 عامل را در دامنه 0/76 (برای گشودگی)
تا 0/87 (برای روانآزردهگرایی) گزارش میکند. نتایج مطالعه
مورادیان و نزلک (1995) نیز حاکی از آن است که آلفای کرونباخ
روانآزردهگرایی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن و باوجدان بوده به
ترتیب عبارت است از 0/84، 0/75، 0/74، 0/75، .0/83

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها :
پرسشنامه نئو فرم کوتاه
,
پرسشنامه
,
نئو فرم کوتاهموضوعات :
سل یو
ads

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *